تیکت جدید


ارسال تیکت جدید
افزودن فایل به تیکت تغییر دادن ×
  ارسال تیکت
© 2019 Chakad Co.
 • عماد عرب

  شما اینجایید?

  ۰۹:۰۰
 • ژاله محمودی

  پیام پیشین.

  ۰۹:۲۵
 • ژاله محمودی

  هورا!

  ۰۹:۳۵
 • ژاله محمودی

  من شما را دوست دارم

  ۰۹:۳۷
 • محمد دستوری

  من دارم میرم بیرون.

  ۰۸:۲۱
 • محمد دستوری

  کاری داشتی با من تماس بگیر.

  ۰۸:۲۷