تنظیمات سوپر ادمین


اطلاعات شرکت
...
تصویر را انتخاب کنید تغییر دادن برداشتن
فرمت عکس png باشد و سایز عکس 150px*74px باشد.
اطلاعات کاربر
اطلاعات سرور
اطلاعات ورود به اکانت
تعریف سال مالی
اطلاعات دیتابیس و بک آپ
پیامهای ارسالی توسط ایمیل
پیامهای ارسالی توسط اس ام اس
ردیف عنوان پیام ها اقدام
1 پیام مربوط به قسمت یک ویرایش
2 پیام مربوط به قسمت دو ویرایش
3 پیام مربوط به قسمت سه ویرایش
4 پیام مربوط به قسمت چهار ویرایش
5 پیام مربوط به قسمت پنج ویرایش
6 پیام مربوط به قسمت ششم ویرایش
7 پیام مربوط به قسمت هفتم ویرایش
8 پیام مربوط به قسمت هشتم ویرایش
9 پیام مربوط به قسمت نهم ویرایش
ارتباط با کارت ساعت
ردیف نام کاربر دسترسی به کارت ساعت
1 عادل عرب
2 مهرداد
3 پوریا
4 عادل
5 کریم
6 اکبر
7 مرتضی
8 هادی
9 رضا
© 2019 Chakad Co.