0

کاربران ثبت نام شده

تا کنون در وب سایت ما

0

تعداد فاکتورها

تعداد روزانه

0

پیام جدید

پیام ها در روز.

0

تعداد پیش فاکتورها

تعداد روزانه


فاکتورها (سالانه)
۵۴،۱۲۷
4,3,5,4,5,6,5
پیش فاکتورها (سالانه)
۲۵،۱۲۷
2,3,5,4,3,4,5

لیست کاربران حاضر

ردیف کاربران حاضر ساعت ورود ساعت خروج
1 عادل عرب 8:30 17:00
2 مهرداد 8:30 17:00
3 پوریا 8:30 17:00
4 عادل 8:30 17:00
5 کریم 8:30 17:00
6 اکبر 8:30 17:00
7 مرتضی 8:30 17:00
8 هادی 8:30 17:00
9 رضا 8:30 17:00فروش ماهانه

آخرین به روز رسانی پروفایل
# نام موقعیت فعالیت
۱ عادل عرب مدیر عامل 4,3,5,4,5,6
۲ سبحان توسعه دهنده 1,3,4,5,3,5
۳ سارا سمسامی موسس شرکت 5,3,2,5,4,5
© 2019 Chakad Co.